Novinky
Výškové práce

Nově Vám nabízíme i profesionální výškové práce. Více informací stránkách sluzbyhorolezcu.cz

více

Správa nemovitostí

Úvod TAE v.o.s. Správa nemovitostí

 

Převzetí domu do správy

Kompletní kontrola domu před předáním

Převzetí veškeré dokumentace k domu

Kontrola zaplacených záloh nájemníků nebo majitelů bytových jednotek

Kontrola vedení agendy a účetnictví

 

Evidence plateb

Vedení evidence nájemníků a nebo vlastníků

Vedení evidence plateb záloh

Výpočet záloh na odběr energií a fond oprav

Vyúčtování přeplatků nebo nedoplatků záloh

Vedení přehledu neplatičů

 

 

 

Vedení účetnictví

Vyřízení veškerých plateb dodavatelů

Evidence a zpracování všech účetních dokladů

Vystavování účetních dokladů

Vedení evidence movitého a nemovitého majetku.

Zpracování roční závěrky a předání účetních dokladů

Zpracování a podání daňových přiznání ( daň z příjmu a daň z nemovitosti)

Zpracování výnosů a nákladů na správu domu, pojištění domu

 

 

 

Technická správa nemovitosti

Vedení technické dokumentace domu

Zajištění oprav a údržby domu

Zajištění  provádění pravidelných revizí a kontrol stavu jednotlivých částí nemovitosti

Zajištění provádění deratizace, desinfekce, desinsekce

Zajištění dodávky médií a kontrola plnění sjednaných podmínek dodávek dle smluv

Zajištění pravidelného úklidu společných prostor nemovitostí a úklid sněhu z chodníku ve vlastnictví

Zajištění sečení trávy, stříhání živých plotů, kácení dřevin a vysíkání neudržovaných pozemků

Roční vyhodnocení stavu nemovitosti

Návrh oprav, úprav a rekonstrukcí včetně finančních předpokladů

Zajištění výběrových řízení na provedení oprav, úprav a rekonstrukcí

Pomoc při zajištění státních podpor, úvěrů a evropských dotací

Informovat nájemníky nebo vlastníky o plánovaných výlukách dodávek médií

Zajištění odečtů měřidel spotřeby tepla, vody pro potřeby vyúčtování služeb

Zajištění pojištění domu výběrem z nabídek pojišťoven¨

Zajištění dohledu na prováděných opravách, úpravách a rekonstrukcí

Uplatňování případných reklamací na zhotovených opravách, úpravách a rekonstrukcí

Zajištění  revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení – elektro, plyn, zdvihací zařízení, tlakové nádoby

Zajistíme odborníka na požární bezpečnost

 

 

Převody bytů do vlastnictví

Informace nájemníků o postupu při převodu do vlastnictví

Zpracování prohlášení vlastníka budovy

Zpracování návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí a podání na katastrální úřad

 

 

 

Vznik společenství vlastníků

Koordinace postupu a návrhy jednotlivých kroků od první schůzky až do sepsání návrhu stanov

Zpracování a rozeslání pozvánek na jednotlivé schůzky potřebné k projednání podkladů

Zajištění notářského dohledu na první schůzce vlastníků